Activiteitenkalender   2024


Vogelverkoopbeurzen voor parkieten en papegaaien, exoten, zangvogels en Europese vogels.

Vogels dienen correct geringd aangeboden te worden

zondag, 17/3/24 in Zaal Berkenveld, Bakkersstraat 20/B - 3530 Houthalen

zondag, 11/8/24 in Zaal Berkenveld, Bakkersstraat 20/B - 3530 Houthalen

zondag, 22/9/24 in Zaal Berkenveld, Bakkersstraat 20/B - 3530 Houthalen

zondag, 10/11/24 in Zaal Berkenveld, Bakkersstraat 20/B - 3530 Houthalen

AL DEZE BEURZEN GAAN DOOR VAN  08.00 u tot 12.00 u

Graag gratis vooraf reserveren - Toegang € 1.00 per persoon met gratis tombola

Hoenders en duiven niet toegelaten

Vogels aanbieden in propere kooien - lopers worden afgeraden

Zaal BerkenveldLedenvergadering

Zaterdag, 6 april vanaf 18.00 u in Zaal Bennewed, Binnenvaartstraat 51 - 3530 Houthalen

van 18.00 u tot 20.00 u BBQ met 3 stukken vlees per persoon (prijs nader te bepalen)

Vanaf 20.00 u - gastspreker EDDY WUYTS, die ons vertelt over zijn hobby

Zaal BennewedClubfeest, ledenvergadering in sept. en busreis worden nog meegedeeld.