VERKEERDE VOEDING BIJ LORIES                                                                                Door Jordan Daniel – vertaald door Lou
Dit is wat verkeerde voeding teweegbrengt bij lories. Er wordt zoveel verkeerde informatie verspreid in sommige groepen op social media. Dit is niet enkel mijn ervaring als iemand die kweekt met lories, maar ook de ervaring van anderen die met lories kweken sinds de eersteimportvogels. Als je niet de juiste voeding kan geven aan lories, hou er dan geen
Onder voorwaarden:
De foto’s hierboven zijn lories die ik doorheen de jaren verkregen heb of die me toegestuurd werden door andere houders. Dit zijn voorbeelden van vogels, die er niet goed uitzien, en sommige zijn jonge vogels, die op een verkeerde manier zelfstandig geworden zijn.
Over de laatste 10 jaar heb ik lories gezien en gekocht die een verkeerde of een arme voeding gekregen hadden. Ik heb al deze foto’s samen genomen en er uitgepikt de vogels, die ziek zijn en daardoor een kort leven beschoren zijn (slecht verenpak, misvormde bekken, ontstoken buik, verkleurde bekken en veren, jicht, gebroken veerschachten, enz.)
De gewone houder, soms ook kweker, kan slachtoffer worden van verkeerde informatie en trukjes. Met een grote varieteit van specifieke lorivoeding op de markt, zijn er sommige die deze trukjes toepassen om een product te verkopen, door te zeggen dat zij een “volledige” voeding voor lories hebben, in de vorm van een droog poederdieet of pellets, en dat dit zal helpen om de vogel properder te houden.
Sommigen zullen ook zeggen dat zij onderzoek gedaan hebben met Lories van de blauwe bergen. Het is belangrijk om te weten dat vele ingrediënten in die voedingen veel kunstsuikers, kleurstoffen en vullers bevatten.
Lories zijn nectaretende papegaaien, die hun energie en voedingsstoffen halen uit vloeibare nectar.
Lories van de blauwe bergen zijn een soort die beter droog voer of pellets verdragen, veel beter dan de meer gevoelige soorten zoals Stella’s, blauwkroontjes, viooltjeslories, muskuslories en geelkopjes. Alhoewel de vogels dit voedsel kunnen eten, moeten ze toch over voldoende water kunnen beschikken om de inhoud te laten passeren en helpen te verteren.
Na een tijdje zal de vogel inwendige typische lichamelijke problemen gaan ontwikkelen, die op hun beurt fysiologische abnormaliteiten gaan veroorzaken, zoals te zien is op de foto’s.
Gevoeligere soorten gaan sterven ten gevolge van ijzerstapeling en lever- en nierproblemen.
Het geslacht Chalcopsitta (zwarte lori, geelstrepen lori en Duyvenbode) gaan deze problemen gemakkelijk ontwikkelen, volgens mijn ervaring.
Kroponderzoek bij overleden vogels in de natuur wijst uit dat de vogel toevallig kleine en zachte zaden en insectenlarven gegeten heeft. Dit gebeurt als er een tekort is aan nectar. De Iris lori, een soort die veel gehouden wordt in de VS, heeft wel een behoefte aan zaden zoals de andere soorten. Zij hebben smalle en compacte bekken, die hun toelaten om open zaden te
kraken. Ze hebben ook een lagere energie (nectar) behoefte, maar nectar moet toch nog altijd aangeboden worden. Als de voeding een hoge vochtigheid bevat, dan kunnen lories hun krop vullen, verteren en voedingsstoffen opnemen veel sneller dan dat dit mogelijk is met droge voeding. Ze hebben dan ook een gemakkelijke en vlotte stoelgang. Een vogel, waarvan de
stoelgang niet vlot gaat, gaat alles opspannen en zelfs een uitzakking krijgen, die onmiddellijk medische zorg vereist. De vogel zal eten wat nodig is om te voldoen aan zijn energiebehoeften.
Het eerste wat ze ’s morgens doen is eten tot ze genoeg hebben. Dan gaan ze overal aan knagen en proeven tot laat in de namiddag. Ze eten terug voldoende net voor zonsondergang.
Vogels, die buiten gehouden worden, gaan meer of minder eten naargelang het seizoen. In de zomer eten ze minder nectar dan in de koelere wintermaanden. Tijdens de broed en het groot brengen van de jongen verhoogt de voedseltoename opnieuw.
Het is belangrijk dat alles wat overblijft, na 4 tot 6 uur verwijderd wordt. Nectar is suiker en is bederfelijk, zeker met hoge temperaturen. Commerciële firma’s zullen dit argument gebruiken door te zeggen dat droge voeding en pellets minder suiker bevatten en dus het risico op infecties verminderen. Dit is fout!!!
Het idee is enkel dat droge voeding niet zo dikwijls moet ververst worden. De kommen worden echter besmet doordat de vogel poeder eet, dan zijn bek in water dompelt en dan opnieuw poeder gaat eten. De beste manier om mogelijke bacteriële- of
schimmelinfecties te vermijden is voeren in kleine porties. Het is aan te raden om lories verse nectar (vochtig) tweemaal per dag te geven. Een koppel lories van de blauwe bergen eet ongeveer één kommetje per dag. Geef een half kommetje ’s morgens en een half kommetje in de late namiddag. Ze zullen het meeste opeten, om niet te zeggen, binnen de 4 tot 6 uur.
De kommen moeten afgewassen worden voor elke voeding en dan leeggemaakt en ontsmet
voor de volgende morgen.
Er zijn lorikwekers waar oud fruit of droog poeder ’s nachts in de kommen blijven, omdat ze bang zijn dat de vogel honger zal hebben tijdens de nacht. Dus laten ze de laatste voeding staan. Vogels eten ’s nachts niet. Zij besteden die tijd aan slapen en rusten. Dit is precies wat de vogels in de natuur ook doen. Ze slapen, gaan ’s morgens vroeg op zoek naar eten, rusten, gaan
opnieuw op zoek naar eten vlak voor de avond valt en slapen opnieuw tijdens de nacht.
En zoals eerder al beschreven: fruit, droge poeder en nectar bederven op langere termijn.
Voor sommigen vragen lories te veel zorg. Commerciële voedingen zijn heel erg verbeterd ten opzichte van de begindagen dat lories ingevoerd werden. Er was toen nauwelijks informatie over de voeding. Dikwijls werd brood gegeven, gedompeld in melk met suiker.
Voor een gepassioneerde lorikweker, die dagelijks van deze vogels wil genieten, is er geen verschil met het voeren van om het even welke vogel. Het voeren van een kromsnavel moet niet gebaseerd worden op het gemak van de kweker. Iedere persoon, die een lori als huisdier wil, of ermee wil kweken, moet voorbereid zijn op een gespecialiseerde voeding, vloeibare uitwerpselen en zeer levendige en energieke vogels die HEEL VEEL eten. Een niet actieve lori zonder eetlust betekent een rode vlag.
Als je wil uitkijken voor een gezonde vogel, kijk dan goed naar de vogels. Is de bek overgroeid? Is de bek bleek? Zijn de nagels overgroeid en gekromd? Is de buik glad en sterk? Is de cloacazuiver? Zijn de veren zuiver? Wat wordt er gevoerd?
Een goed dieet en een goede verzorging zullen als resultaat geven: GEZONDE VOGELS!